Cystoisospora belli (= Isospora belli)

In principe niet behandelen tenzij langdurige darmklachten of immuungecompromitteerd.

immuuncompetente patiënt

1e keuzecotrimoxazol2 dd960 mgp.o.gedurende 10 dagen

bij immuungecompromitteerden

1e keuzecotrimoxazol2 dd960 mgp.o.gedurende 10 dagen
gevolgd doorcotrimoxazol1 dd960 mgp.o3x per week