Neutropenie en koorts

Definitie:

  1. neutrofiele granulocyten lager dan 0,5 x 109/l (of lager dan 1 x 109/l en op korte termijn een belangrijke te verwachten daling van het aantal leucocyten)
  2. eenmaal temperatuur boven >38,3°, of ≥1 uur temperatuur boven 38°C

Instructie:

  • Neem voor start antibiotica tenminste 2 bloedkweken af
  • Bij aanwezigheid centrale lijn 1 bloedkweek uit lijn en 1 perifeer afnemen
  • Indien mogelijk materiaal van het infectiefocus insturen
  • Verdenking lijnsepsis: indien mogelijk centrale lijn verwijderen
  • Zo snel mogelijk (binnen een uur) starten met antibiotica
  • Evalueer empirische therapie na 48-72 uur

Bron:

https://swab.nl/nl/sepsis

Verwekker onbekend

1e keuzepiperacilline/tazobactam3 dd4000/500 mgi.v.-
+ eventueeltobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-
alternatiefmeropenem3 dd1000 mgi.v.-
+ eventueeltobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-

aanwezigheid kunststofmateriaal (intravasculaire catheter, shunt, prothese, etc.)

1e keuzepiperacilline/tazobactam3 dd4000/500 mgi.v.-
+vancomycine--i.v.*dosering in overleg met ziekenhuisapotheker

Verwekker bekend

Voorkeursbehandeling bij bekende verwekker, duur afhankelijk van het klinisch beeld.

Pseudomonas aeruginosa

1e keuzeceftazidim3 dd2000 mgi.v.-
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels