Malaria


Belangrijke aandachtspunten bij (verdenking op) ernstige malaria:

  • bij een aangetoonde malaria infectie dient behandeling zo snel mogelijk gestart te worden
  • bij verdenking op een ernstige malaria infectie altijd starten met een gift artesunaat i.v.
  • overleg laagdrempelig met de arts-microbioloog of internist(-infectioloog)


Belangrijke aandachtspunten m.b.t. follow-up:

  • bij Plasmodium falciparum is controle met microscopie altijd noodzakelijk: controleer de eerste week dagelijks tot het verdwijnen van de parasieten en daarna wekelijks gedurende 3 weken
  • bij alle Plasmodium soorten moet op dag 28 na behandeling controle d.m.v. microscopie plaatsvinden i.v.m. het risico op recrudescentie
  • na een behandeling met artesunaat of artemether / lumefantrine (Riamet®) is follow-up van het bloedbeeld geïndiceerd op dag 8 en 14 na start behandeling i.v.m. risico op post-therapeutische hemolytische anemie
  • bij Plasmodium vivax / ovale is nabehandeling met primaquine nodig vanwege de hypnozoïeten (slapende leverstadia), bij Plasmodium falciparum / malariae / knowlesi is dit niet nodig omdat hypnozoïeten ontbreken

Plasmodium falciparum (malaria tropica)


Plasmodium falciparum ernstig: parasitaemie ≥ 2% en/of één of meer complicaties*

1e keuzeartesunaat-2,4 mg/kgi.v.als bolus op tijdstip 0, 12, 24, 48 en 72 uur (zie ook onderstaande toelichting behandeling ernstige malaria tropica)
gevolgd dooratovaquone / proguanil (Malarone®)1 dd4 tabletten (> 40 kg)**p.o.gedurende 3 dagen 

* braken, cerebrale verschijnselen, respiratoire problemen, shock, Hb < 3 mmol/l, acidose, kreatinine > 265 µmol/l, glucose < 2,2 mmol/l, diffuus intravasale stolling, hemoglobinurie

** in geval van patiënten met een lichaamsgewicht < 35 kg, raadpleeg wat betreft dosering atovaquone / proguanil (Malarone®) de tabel bij ongecompliceerde Plasmodium falciparum bij Kinderen


Toelichting behandeling ernstige malaria tropica:

  • geef minimaal 24 uur artesunaat intraveus (en langer dan 24 uur indien de patiënt nog geen orale medicatie kan innemen, maximaal 7 dagen)
  • geef na artesunaat intraveneus altijd een volledige 3-daagse orale kuur atovaquone / proguanil (Malarone®)
  • geef de eerste orale dosis atovaquone / proguanil tussen de 8 en 12 uur na de laatste intraveneuze gift artesunaat


Plasmodium falciparum ongecompliceerd: parasitaemie < 2% én geen delingsvormen én geen complicaties* én niet-brakende patiënt

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

volwassene > 40 kg1 dd4 tablettenp.o.gedurende 3 dagen


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

volwassene > 35 kgop tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur4 tablettenp.o.-


Plasmodium vivax / ovale (malaria tertiana)

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

volwassene (> 40 kg)1 dd4 tablettenp.o.gedurende 3 dagen


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

volwassene (> 35 kg)op tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur4 tablettenp.o.-


2e keuze: chloroquine base (totale dosis 25 mg/kg in 3 dagen):

dag 110 mg/kgp.o.
dag 210 mg/kgp.o.
dag 35 mg/kgp.o.


Om de leverstadia (hypnozoïeten) te doden behandeling bij Plasmodium vivax / ovale altijd laten volgen door: 


volwassene (gecontraïndiceerd bij zwangerschap en lactatie)

1e keuzeprimaquine base1 dd30 mgp.o.gedurende 2 weken (cave gecontraïndiceerd bij G6PD deficiëntie), voor Zuidoost-Azië kan een kuur van 3 weken nodig zijn


Plasmodium malariae (malaria quartana)

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

volwassene (> 40 kg)1 dd4 tablettenp.o.gedurende 3 dagen


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

volwassene (> 35 kg)op tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur4 tablettenp.o.-
Plasmodium knowlesi

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

volwassene (> 40 kg)1 dd4 tablettenp.o.gedurende 3 dagen


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

volwassene (> 35 kg)op tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur4 tablettenp.o.-