Empirische behandeling bij verdrinking

Bij ernstige aspiratie van buitenwater moet rekening worden gehouden met een mogelijke menginfectie met Legionella species, anaëroben, resistente Gram-negatieve staven en mogelijk schimmels.

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v-
+ciprofloxacine2 dd400 mgi.v.-
+voriconazol2 dd6 mg/kgi.v.eerste dag
voriconazol2 dd4 mg/kgi.v.na dag 1