Aciclovir

Synoniemen: Aciclovir, Zovirax®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/a/aciclovir.asp

 

 

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 Aciclovir 3 dd 5-10 mg/kg i.v. -
30-50 Aciclovir 2 dd 5-10 mg/kg i.v. -
10-30 Aciclovir 1 dd 5-10 mg/kg i.v. -
<10 Aciclovir 1 dd 2,5-5 mg/kg i.v. -
dosis bij dialyse
hemodialyse aciclovir 1 dd 2,5 mg/kg i.v. -
CAVH aciclovir 1 dd 5 mg/kg i.v. -
CAPD aciclovir 1 dd 5 mg/kg i.v. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heeft
Lactatie Geneesmiddelgebruik bij borstvoeding en mogelijke gezondheidsrisico’s voor moeder en kind afwegen. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) beperken of stoppen.