Amfotericine B liposomaal

Synoniem: AmBisome®

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 amfotericine B liposomaal - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
30-50 amfotericine B liposomaal - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
10-30 amfotericine B liposomaal - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
<10 amfotericine B liposomaal - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
dosis bij dialyse
hemodialyse amfotericine B liposomaal - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
CAVH amfotericine B liposomaal - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
CAPD amfotericine B liposomaal - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker