Amikacine

Synoniem:-

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/a/amikacine.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 amikacine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers N.B. amikacine liefst vermijden bij slechte nierfunctie
30-50 amikacine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers N.B. amikacine liefst vermijden bij slechte nierfunctie
10-30 amikacine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers N.B. amikacine liefst vermijden bij slechte nierfunctie
<10 amikacine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers N.B. amikacine liefst vermijden bij slechte nierfunctie
dosis bij dialyse
hemodialyse amikacine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers N.B. amikacine liefst vermijden bij slechte nierfunctie
CAVH amikacine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers N.B. amikacine liefst vermijden bij slechte nierfunctie
CAPD amikacine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers N.B. amikacine liefst vermijden bij slechte nierfunctie

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Afwegen: Geneesmiddelgebruik bij borstvoeding en mogelijke gezondheidsrisico’s voor moeder en kind afwegen. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) beperken of stoppen