Amoxicilline

Synoniem: Clamoxyl®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/a/amoxicilline.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 amoxicilline 3 dd 500-750 mg p.o. -
> 50 amoxicilline 4-6 dd 1000 mg i.v. -
30-50 amoxicilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
30-50 amoxicilline 4-6 dd 1000 mg i.v. -
10-30 amoxicilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 amoxicilline 4-6 dd 1000 mg i.v. -
<10 amoxicilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 amoxicilline 3 dd 1000 mg i.v. -
dosis bij dialyse
hemodialyse amoxicilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
hemodialyse amoxicilline 3 dd 1000 mg i.v. -
CAVH amoxicilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH amoxicilline 4-6 dd 1000 mg i.v. -
CAPD amoxicilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD amoxicilline 3 dd 1000 mg i.v. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

amoxicilline 1000 mg in 5 ml water voor injectie pijnlijk (minder pijnlijk door oplossen in lidocaïne 0,2% i.p.v. water voor injecties)