Benzathinebenzylpenicilline

Synoniem: Tardocillin® 1200 (tijdelijk geïmporteerd product ipv Penidural® 1,2 milj. IE, alleen op artsenverklaring)

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/b/benzathinebenzylpenicilline.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 benzathinebenzylpenicilline - 1,2–2,4 milj. E per injectie i.m. -
30-50 benzathinebenzylpenicilline - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
10-30 benzathinebenzylpenicilline - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
<10 benzathinebenzylpenicilline - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse benzathinebenzylpenicilline - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
CAVH benzathinebenzylpenicilline - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
CAPD benzathinebenzylpenicilline - - i.m. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

benzathinebenzylpenicilline - mag uitsluitend i.m!