Caspofungine

Synoniem:  Cancidas®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/c/caspofungine.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 caspofungine 1 dd 70 mg i.v. dag 1
- caspofungine 1 dd 50 mg (>80 kg: 1 dd 70 mg) i.v. dag 2 en verder
30-50 caspofungine - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
10-30 caspofungine - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
<10 caspofungine - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse caspofungine - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
CAVH caspofungine - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
CAPD caspofungine - - i.v. geen dosisaanpassing nodig