Ceftazidim

Synoniem: Fortum®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/c/ceftazidim.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 ceftazidim 3 dd 2000 mg i.v. -
30-50 ceftazidim 2 dd 2000 mg i.v. -
10-30 ceftazidim 1 dd 1000 mg i.v. -
<10 ceftazidim - 1000 mg/48 uur i.v. -
dosis bij dialyse
hemodialyse ceftazidim 1 dd 1000 mg i.v. -
CAVH ceftazidim 2 dd 2000 mg i.v. -
CAPD ceftazidim 1 dd 500-1000mg i.v. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren geen schadelijke effecten waargenomen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

ceftazidim 1000 mg in 3 ml water voor injectie pijnlijk (minder pijnlijk door oplossen in lidocaïne 0,2% i.p.v. water voor injecties)