Ceftriaxon

Synoniem: Rocephin®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/c/ceftriaxon.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 ceftriaxon 1 dd 2000 mg i.v. -
> 50 ceftriaxon - 500 mg i.m. (bij gonokokken éénmalig)
30-50 ceftriaxon - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
30-50 ceftriaxon - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
10-30 ceftriaxon - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
10-30 ceftriaxon - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
<10 ceftriaxon - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
<10 ceftriaxon - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse ceftriaxon - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
hemodialyse ceftriaxon - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
CAVH ceftriaxon - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
CAVH ceftriaxon - - i.m. geen dosisaanpassing nodig
CAPD ceftriaxon - - i.v. geen dosisaanpassing nodig
CAPD ceftriaxon - - i.m. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren geen schadelijke effecten waargenomen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

ceftriaxon 1000 mg in 3,5 ml lidocaïne 1% Let op: lidocaïne zonder adrenaline gebruiken