Clindamycine

Synoniem: Dalacin®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clindamycine__systemisch_

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 clindamycine 3 dd 600 mg p.o. -
30-50 clindamycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 clindamycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 clindamycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse clindamycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH clindamycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD clindamycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

clindamycine p.o.
Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren
clindamycine i.v.
Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

clindamycine 600 mg = 4 ml -