Clioquinol

Synoniem: -

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/c/clioquinol.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 clioquinol 3 dd 250 mg p.o. -
30-50 clioquinol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 clioquinol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 clioquinol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse clioquinol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH clioquinol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD clioquinol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig