Cotrimoxazol

Synoniem:  Bactrimel®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/c/cotrimoxazol.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 cotrimoxazol 2 dd 960 mg p.o./i.v. -
30-50 cotrimoxazol 2 dd 960 mg p.o./i.v. -
10-30 cotrimoxazol 2 dd 480 mg p.o./i.v. -
<10 cotrimoxazol - - p.o./i.v. niet toepassen
dosis bij dialyse
hemodialyse cotrimoxazol 2 dd 480 mg p.o./i.v. -
CAVH cotrimoxazol 2 dd 480 mg p.o./i.v. -
CAPD cotrimoxazol - - p.o./i.v. niet toepassen

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geneesmiddelen die door hun farmacologische werking schadelijk kunnen zijn voor de foetus, zonder direct teratogeen te zijn
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren