Doxycycline

Synoniem:  Vibra-S®, Vibramycine®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/doxycycline__systemisch_

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 doxycycline 1-2 dd 100 mg oplaaddosis 200 mg p.o. -
30-50 doxycycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 doxycycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 doxycycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse doxycycline 1–2 dd 100 mg p.o. -
CAVH doxycycline 1–2 dd 100 mg p.o. -
CAPD doxycycline 1–2 dd 100 mg p.o. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren