Ethambutol

Synoniem: Myambutol®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/e/ethambutol.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 ethambutol 1 dd 15-20 mg/kg p.o. -
30-50 ethambutol 1 dd 15 mg/kg p.o. -
10-30 ethambutol 1 dd 10 mg/kg p.o. -
<10 ethambutol 1 dd 5 mg/kg p.o. -
dosis bij dialyse
hemodialyse ethambutol 1 dd 5 mg/kg p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH ethambutol 1 dd 10 mg/kg p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD ethambutol 1 dd 5 mg/kg p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren