Flucloxacilline

Synoniem: Floxapen®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/f/flucloxacilline.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 flucloxacilline 4 dd 500-1000 mg p.o. -
> 50 flucloxacilline 4-6 dd 1000-2000 mg i.v. -
30-50 flucloxacilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
30-50 flucloxacilline 4-6 dd 1000-2000 mg i.v. -
10-30 flucloxacilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 flucloxacilline 4-6 dd 1000-2000 mg i.v. -
<10 flucloxacilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 flucloxacilline 4 dd 1000 mg i.v. -
dosis bij dialyse
hemodialyse flucloxacilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
hemodialyse flucloxacilline 4 dd 1000 mg i.v. -
CAVH flucloxacilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH flucloxacilline 4-6 dd 1000-2000 mg i.v. -
CAPD flucloxacilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD flucloxacilline 4 dd 1000 mg i.v. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

flucloxacilline 1000 mg in 3 ml water voor injectie pijnlijk (minder pijnlijk door oplossen in lidocaïne 0,2% i.p.v. water voor injecties)