Flucytosine, 5-FC

Synoniem: Ancotil®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/f/flucytosine.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 flucytosine - - p.o./i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
30-50 flucytosine - - p.o./i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
10-30 flucytosine - - p.o./i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
<10 flucytosine - - p.o./i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
dosis bij dialyse
hemodialyse flucytosine - - p.o./i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAVH flucytosine - - p.o./i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAPD flucytosine - - p.o./i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede:Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heeft
Lactatie Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen