Gentamicine

Synoniem:  -

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/g/gentamicine__parenteraal_

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 gentamicine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
30-50 gentamicine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
10-30 gentamicine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
<10 gentamicine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
dosis bij dialyse
hemodialyse gentamicine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAVH gentamicine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAPD gentamicine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

gentamicine 80 mg = 2 ml geen voorkeur i.v.m. minder voorspelbare kinetiek dan bij i.v.