Isoniazide

Synoniem: INH

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/i/isoniazide.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 isoniazide 1 dd 300 mg p.o. -
30-50 isoniazide 1 dd 300 mg p.o. -
10-30 isoniazide 1 dd 300 mg p.o. -
<10 isoniazide 1 dd 200 mg p.o. -
dosis bij dialyse
hemodialyse isoniazide 1 dd 200 mg p.o. -
CAVH isoniazide 1 dd 300 mg p.o. -
CAPD isoniazide 1 dd 200 mg p.o. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren