Meropenem

Synoniem: Meronem®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/m/meropenem.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 meropenem 3 dd 1000-2000 mg i.v. -
30-50 meropenem 2 dd 1000-2000 mg i.v. -
10-30 meropenem 2 dd 500-1000 mg i.v. -
<10 meropenem 1 dd 1000 mg i.v. -
dosis bij dialyse
hemodialyse meropenem 1 dd 1000 mg i.v. -
CAVH meropenem 2 dd 1000 mg i.v. -
CAPD meropenem 1 dd 1000 mg i.v. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Onvoldoende en ontoereikende voortplantingsstudies bij dieren
Lactatie Afwegen: Geneesmiddelgebruik bij borstvoeding en mogelijke gezondheidsrisico’s voor moeder en kind afwegen. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) beperken of stoppen