Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 miconazol 4 dd 1 maatlepel p.o. -
30-50 miconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 miconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 miconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse miconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH miconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD miconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

miconazol (lokaal)
Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren
miconazol (oraal)
Zwangerschap Onvoldoende gegevens bekend
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren