Niclosamide

Synoniem: -

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie:

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/n/niclosamide

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 niclosamide eenmalig 2000 mg p.o. -
30-50 niclosamide - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 niclosamide - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 niclosamide - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse niclosamide - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH niclosamide - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD niclosamide - - p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren geen schadelijke effecten waargenomen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren