Paromomycine

Synoniem:  Humatin®

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 paromomycine 2 dd 1000 mg p.o. -
30-50 paromomycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 paromomycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 paromomycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse paromomycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH paromomycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD paromomycine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD paromomycine - - i.v. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Afwegen: Geneesmiddelgebruik bij borstvoeding en mogelijke gezondheidsrisico’s voor moeder en kind afwegen. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) beperken of stoppen

Eigenschappen

Aminoglycoside (zie daar) dat oraal wordt gebruikt bij onder andere darmamoebiasis (contactamoebicide; alternatief voor diloxanide dat uit de handel is genomen).

Bijwerkingen

Wordt na orale toediening nauwelijks geabsorbeerd, dus systemische bijwerkingen zijn niet te verwachten. Wel kunnen optreden: misselijkheid, braken en diarree. Bij langdurig gebruik malabsorptiesyndroom. Is nefro- en ototoxisch, zie ook aminoglycosiden.

Interacties

Bij oraal gebruik niet te verwachten, zie ook aminoglycosiden.