Primaquine

Synoniem: -

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 primaquine 1 dd 15 mg p.o. -
30-50 primaquine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 primaquine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 primaquine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse primaquine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH primaquine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD primaquine - - p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen

Eigenschappen

Malariamiddel, toegepast ter voorkoming van recidieven bij malaria tertiana veroorzaakt door Plasmodium vivax en P. ovale. t½  = 3–6 uur, biol. beschikbaarheid = goed.

Bijwerkingen

Met name bij hoge doseringen, kunnen misselijkheid, braken, jeuk, hoofdpijn en accommodatiestoornissen ontstaan. Bij patiënten met G6PD-deficiëntie kan hemolytische anemie optreden.

Interacties

niet beschreven.