Pyrazinamide

Synoniem: -

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie:

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/p/pyrazinamide

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 pyrazinamide 1 dd 2000 mg p.o. -
30-50 pyrazinamide 1 dd 2000 mg p.o. -
10-30 pyrazinamide 1 dd 2000 mg p.o. -
<10 pyrazinamide 1 dd 1000 mg p.o. -
dosis bij dialyse
hemodialyse pyrazinamide 3 x per week 2000 mg p.o. -
CAVH pyrazinamide 1 dd 2000 mg p.o. -
CAPD pyrazinamide 1 dd 1000 mg p.o. -

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede:Onvoldoende en ontoereikende voortplantingsstudies bij dieren
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren