Tetracycline

Synoniem: -

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie:

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/t/tetracycline__systemisch_

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 tetracycline 4 dd 250 mg p.o. -
30-50 tetracycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 tetracycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 tetracycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse tetracycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH tetracycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD tetracycline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren