Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 tobramycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
30-50 tobramycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
10-30 tobramycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
<10 tobramycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
dosis bij dialyse
hemodialyse tobramycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAVH tobramycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAPD tobramycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Potentieel teratogeen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

tobramycine 80 mg = 2 ml geen voorkeur i.v.m. minder voorspelbare kinetiek dan bij i.v.