Vancomycine

Synoniem:  Vancocin®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie:

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/v/vancomycine 

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 vancomycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
30-50 vancomycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
10-30 vancomycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
<10 vancomycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
dosis bij dialyse
hemodialyse vancomycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAVH vancomycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers
CAPD vancomycine - - i.v. doseren op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Onvoldoende en ontoereikende voortplantingsstudies bij dieren
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren