Cryptokokken meningitis

1e keuze amfotericine B liposomaal 1 dd 3 mg/kg i.v. gedurende tenminste 2 weken
+ flucytosine* 4 dd 25 mg/kg i.v. gedurende tenminste 2 weken
gevolgd door fluconazol 1 dd 400 mg p.o. gedurende 8 weken

* Neem bij starten van flucytosine contact op met de ziekenhuisapotheker in verband met bloedspiegelcontrole.  

Immuungecompromitteerde patiënten:

onderhoudsbehandeling fluconazol 1 dd 200 mg p.o. -