Osteomyelitis kaak

Eerst chirurgisch behandelen.

1e keuze clindamycine 3 dd 600 mg i.v./p.o. gedurende tenminste 2 weken, antibioticumbeleid aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram