Thoraxempyeem

1e keuze amoxicilline/clavulaanzuur 4 dd 1000/200 mg i.v. -

aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram, duur afhankelijk van klinisch beloop