Benzathinebenzylpenicilline

Synoniem: Tardocillin® 1200 (tijdelijk geïmporteerd product ipv Penidural® 1,2 milj. IE, alleen op artsenverklaring)

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie:

benzathinebenzylpenicilline (farmacotherapeutischkompas.nl)

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)

> 50benzathinebenzylpenicilline-1,2–2,4 milj. E per injectiei.m.-
30-50benzathinebenzylpenicilline--i.m.geen dosisaanpassing nodig
10-30benzathinebenzylpenicilline--i.m.geen dosisaanpassing nodig
<10benzathinebenzylpenicilline--i.m.geen dosisaanpassing nodig

dosis bij dialyse

hemodialysebenzathinebenzylpenicilline--i.m.geen dosisaanpassing nodig
CAVH / CVVHbenzathinebenzylpenicilline--i.m.geen dosisaanpassing nodig
CAPDbenzathinebenzylpenicilline--i.m.geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

ZwangerschapGeen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
LactatieHandhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren

Intramusculaire toediening van antibiotica

benzathinebenzylpenicilline-mag uitsluitend i.m!