Infecties door typische mycobacteriën (M. tuberculosis, M. bovis)

De behandeling bestaat uit een intensieve fase van twee maanden met 3 of 4 tuberculostatica en een continuatiefase van 4 maanden, waarin 2 of 3 tuberculostatica. De behandelduur is dus minimaal 6 maanden en kan langer zijn bij extrathoracale of resistente tuberculose. Behandeling van multiresistente tuberculose gebeurt in overleg met derdelijns referentiecentra. Wegens kans op neuritis optica wordt voor het starten van ethambutol oogheelkundig onderzoek aanbevolen. Leverfunctiecontrole wordt aanbevolen.

eerste lijns orale geneesmiddelen

-isoniazide (INH)1 dd5 mg/kg (max. 300 mg)p.o./i.v.gedurende 6 maanden
-rifampicine1 dd< 50 kg: 450 mg en > 50 kg: 600 mgp.o./i.v.gedurende 6 maanden
-pyrazinamide1 dd30 mg/kg (max. 2000 mg)p.o.gedurende 2 maanden
-ethambutol1 dd20 mg/kg (max. 1600 mg)p.o.gedurende 2 maanden
-pyridoxine1 dd20 mgp.o.ter preventie van neuropathie door INH

therapie MDR-tuberculose (multidrug resistant)

therapie MDR-tuberculose (multidrug resistant) alleen in overleg met arts-microbioloog/longarts

infectie zonder ziekte (omslag Mantoux)

overweeg INH-profylaxe

Corticosteroïden

het gebruik van corticosteroïden als adjuvant therapie bij de behandeling van een normaal gevoelige M. tuberculosis wordt aanbevolen bij pericarditis en bij meningitis tuberculosa

pericarditis tuberculosa

week 1 t/m 4prednison 60 mg/dag (of een equivalente dosis prednisolon)
week 5 t/m 830 mg/dag
week 9–1015 mg/dag
week 115 mg/dag, daarna stop

meningitis tuberculosa

stadium I: intraveneus dexamethason te beginnen in week één met 0,3 mg/kg/dag, daarna in week twee 0,2 mg/kg, gevolgd door vier weken orale behandeling te beginnen in week drie met 0,2 mg/kg, in week vier 0,1 mg/kg, in week vijf 3 mg, en uiteindelijk in week zes 2 mg

stadium II (verlaagd bewustzijn) en stadium III (coma): intraveneus dexamethason te beginnen in week één met 0,4 mg/kg/dag, daarna verminderen met 0,1 mg/kg tot en met week vier, gevolgd door vier weken orale behandeling te beginnen in week vijf met 4 mg eenmaal daags en daarna elke week verminderen met 1 mg