Bacteriële meningitis

Een voorlopige keuze van de antibiotische therapie bij verdenking op bacteriële meningitis gebeurt op geleide van het klinisch beeld en het Gram-preparaat. Na isolatie en determinatie van de verwekker en het antibiogram wordt de behandeling aangepast. Bij volwassenen wordt de meerderheid van de bacteriële meningitiden veroorzaakt door N. meningitidis en S. pneumoniae.

Primaire meningitis


0–20 minuten vóór toediening antibiotica

1e keuzedexamethason4 dd10 mg-gedurende 4 dagen

Verwekker onbekend

1e keuzeceftriaxon2 dd2000 mgi.v.-
+amoxicilline6 dd2000 mgi.v.

indien geen risicofactoren voor infectie met Listeria monocytogenes 

(risicofactoren: alcoholabusus, diabetes mellitus, leeftijd >50 jaar, immuniteitsstoornissen, zwangeren)

1e keuzeceftriaxon2 dd2000 mgi.v.-

Secundaire meningitis


na schedelbasisfractuur

1e keuzeceftriaxon2 dd2000 mgi.v.-

na neurochirurgische ingrepen / open schedelfractuur

1e keuzeflucloxacilline6 dd2000 mgi.v.-
+ceftazidim3 dd2000 mgi.v.-

bij liquordrain of -shunt

1e keuzevancomycine--i.v.*dosering in overleg met ziekenhuisapotheker
+ceftazidim3 dd2000 mgi.v.-

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels, voorkeur voor toediening via continue infusie

Verwekker bekend

Voorkeursbehandeling bij bekende verwekker, duur afhankelijk van het klinisch beeld

Streptococcus pneumoniae

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicilline6 dd2 milj. IEi.v.gedurende 10 dagen

Neisseria meningitidis

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicilline6 dd2 milj. IEi.v.gedurende 7 dagen

Voor chemoprofylaxe zie ‘Profylaxe meningokokken meningitis’. Chemoprofylaxe is geïndiceerd voor gezinsleden en zeer nauwe contacten.

Haemophilus influenzae 

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeamoxicilline6 dd2000 mgi.v.gedurende 7 dagen

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Listeria monocytogenes

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeamoxicilline6 dd2000 mgi.v.gedurende tenminste 3 weken