Humaan immunodeficiëntie virus (HIV)

antiretrovirale behandeling door HIV-behandelcentrum